Tam
EskidenYeniye
 

Adli Cunta için suç duyurusu

Sakarya Adalet ve Vicdan Platformu, son günlerde yoğun şekilde tartışma konusu olan 'Emniyet ve Yargı içindeki gizli yapılanma' hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda; yargı ve özellikle emniyet istihbarat içinde birbiriyle bağlantılı olan illegal bir yapılanmanın devletin makamlarını ve imkanlarını illegal şekilde kullanarak meşru yollarla seçilmiş hükümeti yıpratmak ve devirmek için yasadışı faaliyette bulunduğuna yönelik bir şüphenin kamuoyunda tartışılmaya başlandığı dile getiriliyor. Suç duyurusunda, bu yapılanmanın varlığına ve Taraf gazetesi sorumluları ile gazeteciler Mehmet Baransu ve Emre Uslu'nun da bu yapılanmayla bağlantılı olabilecekleri şüphesine dair somut bulgular sıralanıyor. 7 Şubat 2012 tarihinde meydana gelen MİT krizinin aynı yapılanmanın bir eylemi olabileceğine de değinilen suç duyurusunda iddia konusu olduğu üzere, yapılanmanın, seçimler öncesinde başlattığı manipülasyonlarını yenileriyle sürdürebileceğine de dikkat çekiliyor.

Önceki haber title=Sonraki haber

18.12.2013 16:58 Sakarya Adalet ve Vicdan Platformu adına İmdat Geyve adlı bir vatandaştan şok bir suç duyurusu geldi. Kamuoyunda son günlerde yoğun şekilde tartışma konusu olan 'emniyet ve yargı içindeki cuntasal bir yapılanma'nın konu edinildiği suç duyurusu Sakarya Geyve Cumhuriyet Savcılığına yapıldı. Aynı isim, 1 hafta önce de benzer bir suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda; yargı ve özellikle emniyet istihbarat içinde birbiriyle bağlantılı olan illegal bir yapılanmanın devletin makamlarını ve imkanlarını illegal şekilde kullanarak meşru yollarla seçilmiş hükümeti yıpratmak ve devirmek için yasadışı faaliyette bulunduğuna yönelik bir şüphenin kamuoyunda tartışılmaya başlandığı dile getiriliyor.

Suç duyurusunda, bu yapılanmanın varlığına ve Taraf gazetesi sorumluları ile gazeteciler Mehmet Baransu ve Emre Uslu'nun da bu yapılanmayla bağlantılı olabilecekleri şüphesine dair somut bulgular sıralanıyor. 7 Şubat 2012 tarihinde meydana gelen MİT krizinin aynı yapılanmanın bir eylemi olabileceğine de değinilen suç duyurusunda iddia konusu olduğu üzere, yapılanmanın seçimler öncesi başlattığı manipülasyonlarını yenileriyle sürdürebileceğine de dikkat çekiliyor.

------------------------------------------------------------------------------

İşte o suç duyurusu:

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ulaştırılmak üzere
GEYVE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
(TMK 10. Maddeye göre özel yetkili)

ŞÜPHELİLER: Taraf gazetesi sorumluları, muhabir Mehmet Baransu, gazeteci Emre Uslu, soruşturma ve inceleme sonucunda tespit edilecek diğer kişiler.

MÜŞTEKİ: İmdat GEYVE, SAKARYA-GEYVE, Tel:..

SUÇLAR: Türkiye’de kaos çıkarmak, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek ve edenlere yardım etmek, yasama yürütme ve yargının faaliyetlerini engellemek, hukuka ve kanunlara alenen uymamak ve uymamayı teşvik etmek, halkı kin nefret ve düşmanlığa sevk etmek, çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak yönetmek ve üye olmak, kaosa sebep olmak, insanları korkutmak, ekonomik ve toplumsal krizlere sebebiyet vermek, insanlığa karşı işlenen suçlardan (TCK 77.madde) ayrıca topluma karşı baskı, travma işkence yapmak. TCK 327., 328., 329. ve 336. Madde, görevi kötüye kullanmak,

İZAH: Dershane ve ardından MGK belgesi tartışmalarında medyaya yansıyan belge ve bilgiler, yargı ve özellikle emniyet istihbarat içindeki bir illegal yapılanmanın devletin imkanlarını kullanarak meşru yollarla seçilmiş hükümeti yıpratmak ve devirmek için yasadışı faaliyette bulunduğu şüphesini güçlendirmiş bulunmaktadır. Son yıllarda çok çeşitli şekillerde ortaya çıkan bu şüphe son tartışmalarda iyice güçlenmiş bulunmaktadır. Meşru yollarla seçilmiş anayasal bir hükümete karşı meşru yollarla muhalefet etmenin suç oluşturmadığı izahtan varestedir. Ancak devlet imkanlarını gizli ve yasadışı yöntem ve oluşumlarla kullanarak hükümete karşı bir mücadele yürütmek asla kabul edilemeyecek bir faaliyet çeşididir. Bu faaliyetin gerçekleştiğini gösteren somut bulgular son günlerde yoğun şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır. Öyle ki, yasal bir MGK belgesi dahi açıklanması yasak olmasına karşın eklenen yorumlarla çarpıtılarak kamuoyuna verilmekte, olmayan şeyler olmuş gibi gösterilmektedir. Doğrusu ortaya konulduğu halde düzeltme ve özür yoluna gidilmeden bir başka çarpıtma haberin yayınına geçilmekte, bu yolla kamuoyunda tedirginlik ve kaos oluşturulmaktadır.

Bu suç duyurusuna konu olan emniyet ve yargı içindeki illegal oluşumun, Taraf gazetesine sürekli belge servisi yaptığı şüphesi söz konusudur. Bu kurum ve sorumlu kişilerin, bu yapılanma tarafından tetikçi olarak örtülü operasyonlarda kullanıldığı şüphesi söz konusudur. Taraf'ta yayınlanan belgeler ve gazeteci Mehmet Baransu'nun sürekli gizli belgelere ulaşıyor olması onun bu yapılanmayla bağlantılı olduğu şüphesini doğuruyor. Bu şüpheye göre, yargı ve özellikle emniyet istihbarat içindeki bu yapılanma bu gazetecilere sürekli belge servisi yapmaktadır. Yani bu kişiler bu yapılanma tarafından tetikçi olarak örtülü operasyonlarda kullanılmaktadır.

Bu suç duyurusuna konu olan diğer bir husus ise, bu yapılanmanın bahsi geçen gazete ve gazetecilerle bağlantılı olduğu şüphesidir.

Şüpheleri güçlendiren bir bulgu, Taraf gazetesinde çalışan "Mehmet Baransu-Emre Uslu" ikilisinden diğeri olan Uslu'nun eski emniyet kökenli bir kişi olmasıdır. Bu kişilerin yazıları ve yayınladıkları belgeler dikkatle incelendiğinde özellikle emniyet içerisindeki bu yapılanmadan bilgi aldıkları şüphesi söz konusu olmaktadır.

Bunun normal bir gazetecilik faaliyetini aştığı, operasyonel amaçlı bir faaliyet yürütüldüğü düşünülmektedir. Son olarak Taraf'ta, yasal ve gizli bir resmi belgenin çarpıtılarak yayınlamasından anlaşıldığı gibi, yayıncılık amacının kamuoyu aleyhindeki yasadışı faaliyetleri ortaya çıkarmak olmadığı, amacın toplumda kaos ve çatışmaya yol açmak olduğu izlenimi doğmaktadır.

Şüpheleri güçlendiren diğer bir bulgu, verilen haberlerin çarpıtma ve yalan içerikli olmasıdır. Doğruluğu basit bir gazetecilik faaliyetiyle bile ortaya çıkarılabilecek iddialar belge eşliğinde kamuoyuna yansıtılmaktadır. Kaldı ki, Taraf'ın "2004 MGK Belgesi" haberindeki iddiaların doğru olmadığı somut şekilde hemen ortaya konulmuştur.

Önce o haberi kısaca belirtecek olursak; 28 Kasım 2013 tarihinde Taraf gazetesinde Mehmet Baransu imzasıyla "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Http://www.taraf.com.tr/haber/gulen-i-bitirme-karari-2004-te-mgk-da-alindi.htm linkinden de ulaşılabilecek habere göre; Milli Güvenlik Kurulu'nun, 2004 yılı Ağustos ayında yaptığı toplantıda, "Fethullah Gülen grubunun faaliyetlerine karşı alınması gereken tedbirler" başlığıyla, "Cemaate karşı bir eylem planı hazırlanması" tavsiye kararı olarak hükümete bildirilmiş.

Bu haberde ve devam eden günlerde verilen haberlerde, hükümetin de 2004 yılındaki bu tavsiye kararının hemen ardından gereğini yerine getirmek üzere çalışmalara başladığı iddia edilmektedir. Yani hükümet Fethullah Gülen cemaatinin devlet içindeki etkinliğini kısıtlamak ve yok etmek için bu tarihten itibaren MGK kararı doğrultusunda faaliyete geçmiştir. Haberlerdeki iddia konusu budur.

Kamuoyundaki yaygın kanaate göre Taraf'taki bu haber dershane tartışmaları üzerine yayınlanmış bulunmaktadır. Ancak haberde yer verilen MGK kararlarında dershaneler hakkında herhangi bir düzenleme tavsiyesinde bulunulmadığı da dikkati çekmektedir. Habere göre, Gülen okulları ve cemaat evlerinden bahsedilen MGK kararlarında ‘tasfiye’nin merkezine de bu iki oluşumun oturtulduğu iddia edilmektedir.

Baransu, haberinde iddiasına destek olarak, bu iddiaların gazeteci Alper Görmüş tarafından 24 Şubat 2012’de yine Taraf’ta yazıldığını da hatırlatmaktadır. Baransu, haberinde Görmüş'ün, “Özden Örnek ‘Bilmem ne işe yarayacak’ diyor ama, MİT’in MGK kararına dayanarak o günden beri bir çalışma yapmadığını bugün kim güvenle öne sürebilir?” şeklindeki cümlesini iddiasına delil olarak vermektedir. (http://www.taraf.com.tr/alper-gormus/makale-mgk-karari-2004-cemaat-in-takibine.htm)

Tekraren; haberde, Fethullah Gülen cemaatini bitirme kararının 2004'te Necdet Sezer'in cumhurbaşkanlığı döneminden beri uygulamaya konulduğu iddia edilmekte, hükümet suçlanmaktadır. Haberlerdeki iddia konusu budur.

Hükümet yetkililerinin aksi yöndeki açıklamalarına ve geçtiğimiz günlerde 97 Sivil Toplum Kuruluş adına gazetelere verilen ilanlarda yayınlanan bildiriden de anlaşıldığı gibi (http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5718) kamuoyunun önemli bir kısmının aksi yöndeki görüşlerine karşın Taraf gazetesi aynı yöndeki yayınlarını ısrarla sürdürmekte, toplumda kaosa neden olacak şekilde çarpıtma haber yapmaktadır.

Israrlı yayınlara bir örnek olarak, yine Taraf gazetesinde ve yine Mehmet Baransu imzasıyla, 2 Aralık 2013 tarihinde "Hükümete ters düşen cemaatler fişleniyor" başlıklı bir başka haber yayınlanmıştır. (http://www.taraf.com.tr/haber/hukumete-ters-dusen-cemaatler-fisleniyor.htm)

Bu haberde, 2004'teki o MGK kararına bağlı olarak bazı fişlemelerin yapıldığı iddia edilmiştir. Haberde Baransu, son üç yılda da bu fişlemelerin devam ettiğini iddia etmektedir.

Bu haberle bağlantılı olarak yine Taraf gazetesinde 5 Aralık 2013 tarihinde Emre Uslu imzasıyla ve "Ne sızdırması! Fişlemeleri Başbakanlığa bildirdiler" başlığıyla bir başka haber yayınlanmıştır. (http://www.taraf.com.tr/haber/ne-sizdirmasi-fislemeleri-basbakanliga.htm)

İlginçtir ki, 5 Aralık tarihli bu haberdeki iddiaların doğru olmadığı, iki gün önce 3 Aralık 2013 tarihinde Akit gazetesinde Ali Karahasanoğlu imzasıyla çıkan bir yazıdan anlaşılmaktadır. (http://www.yeniakit.com.tr/fisleme-mufterilerine-hodri-meydan-makale,3874.html)

Görüldüğü gibi basit bir gazetecilik faaliyetiyle bile ulaşılabilecek bilgiler, bir gazeteci olan Emre Uslu tarafından Taraf'ta iki gün sonra çarpıtılarak kamuoyuna aktarılmaktadır. Bu da, çarpıtma yayın faaliyetinin ısrarla sürdürülmeye çalışıldığını gösteren bir örnektir.

Yayıncılık faaliyetinin ötesine geçildiğini ispatlayan bir başka örnek de, Baransu'nun 28 Kasım 2013 tarihli ilk haberine delil diye yazısını koyduğu eski Taraf yazarı Alper Görmüş'ün iddiaları yalanlamasıdır. Alper Görmüş’ün, Türkiye gazetesinde 30.11.2013, 01.12.2013 ve 02.12.2013 tarihli peş peşe üç yazısında iddiaları yalanlamış olmasına karşın sorumluların özür dilemek bir yana iddialarını ısrarla sürdürmeye ve olayları çarpıtarak kamuoyunda kafa karışıklığı oluşturmaya çalıştıkları açıktır.

Bu konuda bir başka somut bulguyu da, Taraf'ın eski yazarlarından Yıldıray Oğur'un şu sözleri teşkil etmektedir: (http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yildiray-ogur/577076.aspx)

"Başladığımız işi bitirelim. Yeni Taraf’ın (Eskisinin ve hakikisinin hatırasına hürmetten…) en çok Ergenekon ve Balyoz sanıklarını heyecanlandıran bavuldan çıkan belgeleri çarpıtarak, anakronik bir şekilde kullanarak kurduğu “AK Parti 2004’ten beri Gülen cemaatini bitirmeye çalışıyor” hikâyesinin yapı sökümünü yapmıştık. Ekranlarını yeni açanlar için tekrarlayalım: İlk belge 2004 MGK’sında Gülen cemaatine karşı bir tavsiye kararının altında Başbakan’ın imzası olmasıydı. O yıllarda haberleri izleyecek yaşta olan herkesin sebebini anlayabildiği o belge üzerine iktidar cephesinden gelen “kesinlikle uygulamaya geçmedi” sesleri üzerine bu kez “Hayır, yalan söylüyorsunuz, uygulamaya geçti” belgeleri geldi. Taraf’ın 2004 MGK’sından sonra uygulandığını söylediği belgelerden biri 2000 tarihli bir 28 Şubat belgesi çıktı. Haberde hakkında hiçbir bilgi verilmeden cemaate karşı çalıştığı söylenen Başbakanlık Uygulamayı Takip Koordinasyon Kurulu da 28 Şubat sürecinde 1998’de kurulmuş 2010’da da AK Parti hükümeti tarafından kaldırılmıştı. Taraf’ın Gülen cemaatine karşı MGK kararından sonra uygulandığını söylediği 2004 ve 2005 tarihli iki ek plandan 2004’teki tam aksine 2000’deki irtica planından cemaatleri çıkaran, irticanın sınırlarını silahlı ve radikal örgütlerle sınırlayan biri ek plandı. 2005 tarihli olan ise yurt dışındaki Türklere dini eğitim vermek amaçlı, cemaatle alakasız başka bir plan. Belgeleri tezine göre çarpıtıp bağlamından kopardığı ortaya çıkan Yeni Taraf bu arada ne yaptı peki? Yenilen futbolculardan gelen "önümüzdeki maçlara bakıyoruz" açıklamaları gibi “Peki bunları açıklayın bakalım” diyerek yeni belgeler yayınladı. Tamam onlara bir şey demek lazım tabii. Ama önce sizin çarpıttığınız, bağlamından kopardığınız, hikâyenizi desteklemek için kesip biçtiğiniz o belgelerle ilgili bir şey demeniz gerekmez mi? Mesela “yanıldık?” Yine böyle bir belge fetişizmine kapılıp NTV’ye helikopter düşürünce manşetten özür dileyen eski ve gerçek Taraf gibi. “Peki bunlara ne diyeceksiniz” diye meydan okunan (Tabii bu “Peki” ile eski haberlerdeki yanılgı da ifade edilmiş oluyor herhalde) 2004’te Başbakan imzalı MGK’nın Gülen cemaatine tavsiye kararına dayandırılan fişleme haberlerine bakalım."

Yıldıray Oğur'un yazısının devamında Taraf'ın son günlerde sürekli çarpıtma haber yaptığına dair diğer örnekler de yer almaktadır.

Bu konuda bir başka örnek, yine Taraf yazarı olan Hayko Bağdat'ın köşe yazısında, iktidar kanadından kendisine ulaşan bir kaynağa dayanarak aktardığı satırlar teşkil etmektedir. (http://www.taraf.com.tr/hayko-bagdat/makale-ilk-cevap-iktidar-kanadindan.htm)(http://www.gazeteciler.com/medya-kosesi/ahmet-hakanin-tutuklanmasini-basbakan-engelledi-72399h.html) Her ne kadar yazısının diğer bölümünde Hayko Bağdat, "Ne olduğunu anlamak için sorulan soruları polisiye tedbirlerle bastırmaya çalışıyor. Oysa bizler cevap arıyoruz." diyerek Taraf'ın yaptığı yayınlara karşı hükümet kanadından ve kamuoyundan gelen tepkileri eleştiriyor olsa da bunun böyle olmadığı, olayın soru sormak olmadığı yine eski bir taraf yazarı olan Yıldıray Oğur tarafından da yukarıda net şekilde ortaya konulmuştur. Buna rağmen Taraf, özür ve düzeltme yoluna gitmek yerine iddialarını ısrarla sürdürmeye devam etmektedir.

Bu konuda bir başka çarpıcı örnek de, geçtiğimiz günlerde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na Taraf gazetesi ve bahsi geçen gazeteciler hakkında verilen suç duyurusu teşkil etmektedir. (http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5727) Kısmen bu suç duyurusunda alıntıladığımız o suç duyurusunda da, yapılan haberlerin çarpıtma olduğuna ve Taraf'ın bunların doğruluğu ortaya çıktıktan sonra bile ısrarla yayınlamaya çalıştığına dair somut başka bulgular ortaya konulmuştur.

İşte bu şekilde toplumda tartışmaya ve kaosa neden olan o iddiaların doğru olmadığı medyada hemen ortaya konulduğu halde Taraf'ın ısrarla yayınlarını sürdürmesi düşündürücüdür. Bu da yapılan haberlerin doğruluğuyla ilgilenilmediğini, kamuoyunun birbirine karşı kışkırtılmasına ve kaosa, hükümetin seçim öncesinde devlet içindeki bir yapılanma ve devlet imkanlarının kullanılarak yıpratılmasına ve düşürülmesine yönelik yayın yapıldığının bir göstergesi olduğu anlaşılmaktadır.

Tekraren; yukarıda verilen ve verilebilecek diğer bir çok örnek ve somut bulgudan da anlaşılacağı gibi, devlet -emniyet ve yargı- içindeki bir yapılanma kullanılarak yayın yoluyla hükümete ve topluma karşı bir operasyon yürütülmekte olduğu şüphesi bulunmaktadır. Bu algının kamuoyuna da yerleşmiş olduğu, tüm medyadaki köşe yazısı ve haberlerde yapılacak bir gözlemle tespit edilebilir.

-Bavul şantajı-

Bu şüpheyi güçlendiren bir diğer önemli bulgu daha bulunmaktadır. Bu da, ilk haberi yayınlayan Mehmet Baransu'nun, hemen ardından gelen tepkiler üzerine twitter hesabından bir tweet atarak, "Daha evdeki bavulu açmadım. Bu klasörde olan belgeydi" diyerek hükümete ve onu seçen kamuoyu kesimlerine tehdit ve şantaj yöneltmesidir. Bu yolla kamuoyunda hükümet büyük bir zan altında bırakılmakta, toplumda kaosa sebep olunmaktadır. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına verildiği ileri sürülen suç duyurusunda da vurgulanan şu cümleye dikkat çekmek istiyoruz: "Yasadışı ve karanlık gizli işler içerisinde olanlar tehdit ve şantaja, olmayanlar ise yasalara müracaat ederler. Bu nedenle biz savcılık makamına müracaat etmiş bulunmaktayız." Bu cümlede de belirtildiği gibi biz de savcılık makamına müracaat ederek, savcılığın kamu adına, varlığı somut bulgularla ortaya konulmuş olan bu yapılanmayı ortaya çıkarmak için bir inceleme başlatmasını, delillerin tespit edilmesi durumunda da soruşturma ve kovuşturmaya geçilerek sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz.

-Cemaat de bu yapılanmadan rahatsız-

Kamuoyunda yerleşen algıya göre, geçmişte meşru hükümete karşı tıpkı bir muhalefet partisi gibi siyaset yapan Danıştay ve Yargıtay'ın yerine bugün emniyet ve yargı içindeki bu yapılanma geçmiş, siyasi sonuçlara yol açacak örtülü faaliyetlerle muhalefet yapmaya ve hükümeti yıpratmaya çalışmaktadır. Yine kamuoyunda yerleşen diğer bir algıya göre de bahsi geçen yazarlar ve yapılanma Fethullah Gülen cemaati adına hareket ediyormuş gibi algılanmaktadır. Bu algıdan cemaat kesimlerinin de rahatsızlık duyduğu somut bulgular ışığında söylenebilir. Bu da aslında bu yapılanmanın varlığı şüphesini ve bu yapının dini duyguları, cemaati ve dershane tartışmalarını manivela olarak kullanarak toplumda iç çatışma ve kaos oluşturmaya çalıştığı, seçilmiş meşru hükümete karşı devletin makamlarını ve imkanlarını kullanarak ve açıklanması yasak olan gizli belgeleri çarpık bilgilerin eklenmesiyle yayınlayarak yıpratmaya çalıştığı şüphesini güçlendiren diğer bir bulguyu oluşturmaktadır.

-Hanefi Avcı'nın ifadesine başvurulmalı-

Emniyet ve yargı içinde bir yapılanmanın olduğuna yönelik eski Edirne Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da geçtiğimiz yıllarda gündeme gelen iddiaları vardı. Devrimci Karargah davasından hüküm giyen, halen Odatv davasında da tutuklu olarak yargılanan Hanefi Avcı, yazmış olduğu "Haliç’te Yaşayan Simonlar" başlıklı kitabında bu konuyla ilgili iddialara yer vermektedir. Ancak bu suç duyurusuna konu olan "yayın yoluyla kaos çıkarma" faaliyetine dair kitapta, burada özel olarak bahsetmeye değer ilginç bir bölüm var. Kitabın 586'ncı sayfasında hükümet yetkililerine uyarı mahiyetinde olarak Avcı'nın şu sözleri, yaşananlarla adeta birebir örtüşmektedir:

"Bugün bu olaylara mani olma makamında olmasına rağmen yeterince müdahil olmayanlar şunu bilmelidirler ki kendileri hakkında da şu an cemaat tarafından arşivlenen bilgiler bir gün aynı şekilde basına servis edilecektir."

Avcı'nın, bu suç duyurusuna esas olan şüpheler hakkında somut bilgilere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, savcılık makamınızca başlatılacak bir inceleme ve soruşturmada bu ve kitabındaki diğer önemli iddiaları dile getiren eski Edirne Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın ifadesine başvurulması da kanaatimizce faydalı olacaktır.

-7 Şubat 2012 MİT krizi-

Aslında bu suç duyurusuna konu olan Taraf gazetesi yayınlarında devlet -emniyet ve yargı- içindeki bir yapılanma kullanılarak "emniyet ve yayın" yoluyla hükümete ve topluma karşı bir operasyon yürütülmekte olduğu şüphesinin bir benzeri daha önce, 7 Şubat 2012 tarihinde meydana gelen 5 MİT yetkilisinin gözaltına alınması girişiminde ortaya çıkmıştı. O olayda da yine devlet -emniyet ve yargı- içindeki muhtemelen aynı olan o yapılanma kullanılarak "yargı ve yayın" yoluyla hükümete ve topluma karşı bir operasyon yürütüldüğü şüphesi söz konusu olmuştu. O olayda da aynı şüpheyi güçlendiren çok sayıda bulgu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu itibarla 7 Şubat 2012 MİT krizi olayının da aynı yapılanmanın işi olabileceği olasılığı açısından bu suç duyurusu kapsamına alınması kanaatimizce faydalı olacaktır.

-Yapılanma, seçimlere doğru yeni manipülasyonlar gerçekleştirebilir-

Kamuoyunda yerleşen ve bu suç duyurusunda somut bulgularla ortaya konulmaya çalışılan algıya göre bu yapılanma, yalan ve çarpıtma haberlerle ve devletin imkan ve makamlarını da kullanarak kamuoyunu yerel seçimlerin öncesinde manipüle etmeye çalışmaktadır. Bu algı, medyadaki tartışmalara sıklıkla yansımaktadır.

Yapılanma, haberlerdeki iddiaların doğrusu ortaya çıktıktan sonra bile, özür ve düzeltme yoluna gitmeden başka benzer iddialar ileri sürülerek ısrarlı bir yayıncılık faaliyeti yürütmektedir. Yine medyadaki haberlere yansıdığı şekliyle bu yapılanmanın seçimlere doğru kamuoyunu manipüle etme amacıyla yeni faaliyetlerde bulunacağı ileri sürülmektedir. Taraf yazarı Mehmet Baransu’nun “daha bavulu açmadım..” şeklindeki tweet mesajı da bu şantaj ve tehditle örtüşmektedir. Bu açıdan bu yapılanmanın, her an meydana gelmesi beklenebilecek muhtemel sıradışı ve kamuoyuna yönelik manipülasyonların önlenmesi amacıyla soruşturulmasının da elzem olduğu izahtan varestedir.

DELİLLER: Tüm yasal deliller, tanıklar, bilahare tarafımızca dosyaya sunulacak diğer deliller ile aşağıda verilen ilgili haberler:

http://www.zaman.com.tr/ekrem-dumanli/hesap-vermek_1226314.html
http://www.gazeteciler.com/medya-kosesi/cemaatin-rahatsiz-oldugu-3-yazar-45929h.html
http://arsivlemesemolmazdi.blogspot.com/2013/08/cevdet-akbay-cok-bilen-emre-usluyu.html
http://arsivlemesemolmazdi.blogspot.com/2013/08/etyen-mahcupyan-mit-krizi-daha-once.html
http://arsivlemesemolmazdi.blogspot.com/2013/07/gezi-park-kalksmasnin-ds-baglantlar.html
http://arsivlemesemolmazdi.blogspot.com/2013/12/dosya-fidanda-ergun-diler.html
http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5727
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/CemKucuk/emniyet-yargi-cuntasinin-ortulu-faaliyetleri/43446
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yildiray-ogur/577076.aspx
http://analizmerkezi.com/haber/fethullah-gulen-tehdit-etmesin-hesap-versin-34823.html
http://analizmerkezi.com/haber/seks-kasetleri-sebekesi-ekrem-dumanli-himayesinde-34884.html

Kitap: Hanefi Avcı, Haliç'te Yaşayan Simonlar, Angora Yayıncılık, Yayın Yılı: 2010, 608 sayfa, ISBN:9752870758 (http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=566606)

"Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı", 28.11.2013
http://www.taraf.com.tr/haber/gulen-i-bitirme-karari-2004-te-mgk-da-alindi.htm

'MGK 2004’te ‘Cemaat’i takip’ kararı alıyor", 24.02.2012
http://www.taraf.com.tr/alper-gormus/makale-mgk-karari-2004-cemaat-in-takibine.htm

"134 STK´dan tepki", 05.12.2013
http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5718

"Hükümete ters düşen cemaatler fişleniyor", 02.12.2013
http://www.taraf.com.tr/haber/hukumete-ters-dusen-cemaatler-fisleniyor.htm

"Ne sızdırması! Fişlemeleri Başbakanlığa bildirdiler", 05.12.2013
http://www.taraf.com.tr/haber/ne-sizdirmasi-fislemeleri-basbakanliga.htm

"Fişleme müfterilerine hodri meydan!", 03.12.2013
http://www.yeniakit.com.tr/fisleme-mufterilerine-hodri-meydan-makale,3874.html

"MGK’nın 2004’teki ‘Cemaat’ kararının anlamı -1-", 30.11.2013
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/alper-gormus/577016.aspx

"MGK’nın 2004’teki ‘Cemaat’ kararının anlamı -2-", 01.12.2013
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/alper-gormus/577029.aspx

"MGK’nın 2004’teki ‘Cemaat’ kararının anlamı -3-", 02.12.2013
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/alper-gormus/577067.aspx

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda delilleriyle gösterildiği gibi; yargı ve özellikle emniyet istihbarat içinde birbiriyle bağlantılı olan illegal bir yapılanmanın devletin makamlarını ve imkanlarını illegal şekilde kullanarak meşru yollarla seçilmiş hükümeti yıpratmak ve devirmek için yasadışı faaliyette bulunduğu şüphesi söz konusudur.

Taraf gazetesi sorumluları ile Mehmet Baransu ve Emre Uslu’nun, ve bağlantılı oldukları şüphesi bulunan emniyet ve yargı içindeki illegal bir oluşumun; yalan ve çarpıtma haberler yaparak yayın yoluyla kamuoyunu yanıltmaya çalışmak, dini duyguları cemaati ve dershane tartışmalarını manivela olarak kullanarak toplumda iç çatışma ve kaos oluşturmaya çalışmak, seçilmiş meşru hükümete karşı devletin makamlarını ve imkanlarını illegal şekilde kullanarak ve açıklanması yasak olan gizli belgeleri çarpık bilgilerin eklenmesiyle yayınlayarak yıpratmaya çalışmak, Türkiye’de kaos çıkarmak, halkı kin nefret ve düşmanlığa sevketmek, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek ve edenlere yardım etmek, yasama yürütme ve yargının faaliyetlerini engellemek, Hükümete ve onun nezdinde onu seçen kamuoyu kesimlerine tehdit ve şantaj yöneltmek, hukuka ve kanunlara alenen uymamak ve uymamayı teşvik etmek, çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak yönetmek ve üye olmak, kaosa sebep olmak, insanları korkutmak, ekonomik ve toplumsal krizlere sebebiyet vermek, insanlığa karşı işlenen suçlardan (TCK 77.madde) olan topluma karşı baskı, travma işkence yapmak, TCK 327., 328., 329. ve 336. 216. Madde, görevi kötüye kullanmak suçlarını işlediği kanaatindeyiz.

7 Şubat 2012 tarihinde meydana gelen 5 MİT yetkilisinin gözaltına alınması girişiminin de bu suç duyurusuna konu olan aynı yapılanmanın daha önceki bir faaliyeti olduğu şüphesi söz konusudur.

Kanaatimizce yasadışı iş çevirenler yalana, tehdit ve şantaja, yasaya saygılı olanlar ise yasalara müracaat ederler. Bu nedenle biz bu suç duyurusunu yapmış, kamuoyunun temsilcisi olan savcılık makamına müracaat ederek bizim adımıza somut bulgularla ortaya konulmuş olan bu şüphe ve suçları soruşturmasını beklemekteyiz.

Bahsi geçen şüphelerin aydınlatılmasını, yapılanmanın ve o yapılanmada yer alan şüphelilerin tespit edilmesini, bu kişilerin belirtilen suçlar ve tespit edilebilecek diğer suçlardan ve bu suçlara uygun yasa maddelerinden soruşturulmasını, yargılanmasını ve cezalandırılmasını arz ve talep ederiz.

18.12.2013
İmdat Geyve, Sakarya Adalet ve Vicdan Platformu
Evrak Kayıt no: 2013/822 Savcı Ümit Bey’e elden teslim edildi. UYAP’a kaydedildi.

ADALET PLATFORMU: SUÇ DUYURUSUNUN ÖRTBAS EDİLMESİNE SESSİZ KALMAYIZ

Adalet Platformu'nun suç duyurusu aynen bu şekilde. Görüldüğü gibi Sivil Toplum Kuruluş Adalet Platformu, son günlerde yoğun şekilde tartışılan ve somut iddia ve isimleri barındıran bu gizli yapılanmanın ortaya çıkarılması talebiyle, çok sayıdaki somut bulgu ışığında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş oldu. Kayıtlara da geçen suç duyurusunda 7 Şubat 2012 MİT krizi konusu da yer alıyor. Deliller kısmında ilginç bilgilere dair linkler verilmiş. Ancak bu linklere son bir kaç günde yayınlanan yeni haber ve gelişmelerin eklenebileceği de söylenebilir.

Yargı içindeki bir yasadışı gizli cunta yapılanmasının yargı tarafından araştırılmasını talep eden bu suç duyurusuna yargı makamlarının nasıl tavır göstereceği de merak konusu oldu. Adalet Platformu yetkilileri, suç duyurusunun akıbetinin medyanın da yardımıyla yakından takip edileceğini ve hasıraltı edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

(Abdullah Harun / kontrgerilla.com)

(18 Aralık 2013, 16:58)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

PARALEL YAPI KONULU HABER GRUPLARINDAN KISA BİR BÖLÜM: (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)  
Paralel Yapıya yönelik hemen hemen tüm operasyonlar ve açılan davalar
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar
Paralel yapı ve diğer kurum kuruluşlarla bağlantıları
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları
Paralel yapı-Abdullah Gül
Paralel yapı-Taksim Gezi Parkı olayları bağlantısı
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar
Paralel yapı-Ergenekon
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti
Paralel yapı-Paris cinayetleri
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimine açılan davalar'
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması
Paralel yapı-Ses kayıtları
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları
Paralel yapı-28 Şubat süreci
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı
Paralel yapı-Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti
Paralel yapı-1990 Uğur Mumcu vd. Laiklik suikastleri soruşturmasında kumpas
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapı-15 Temmuz askeri darbe girişimindeki rollerini saptırma gayretleri
Paralel yapı-Yargılandıkları davalarda Fetö'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen sanıklar
Paralel yapıya karşı devlet kurumlarının attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleri
Paralel yapı-Teslim olmayıp saklanan ya da yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair hukuki deliller
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar
Paralel yapı-Suç duyuruları
Paralel yapı-Abdullah Harun
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları
Paralel yapı-Vatana ihanet
Paralel yapı-Misyonerlik/Dinlerarası Diyalog Bağlantıları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları
Paralel yapı-Örgüt mensuplarının intiharları
Paralel yapı konulu kitaplar
Paralel yapı konulu filmler
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları ... (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=5741    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Kara Kuv.: 92 Müebbet Gerekçesi

09.06.2022 17:18 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 132 sanıklı davada 30 Aralık 2021'de verilen kararların gerekçesi açıklandı. 6 ..
Tamamı 9.6.2022

Fetö Üniversite Yapılanması davası

09.06.2022 14:46 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından açılan 'güncel üniversite öğrenci yapılanmasına' ilişkin 12'si tutuklu 37 öğrencinin yargılandığı davanın görülmesine devam edil..
Tamamı 9.6.2022

Yargıtay İyidil'in Cezasını Az Buldu

08.06.2022 09:50 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski Korgeneral Metin İyidil ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit'e 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezalarını, eksik ceza..
Tamamı 8.6.2022

Darbeci 2 Pilot Kayıplara Karıştı

10.06.2022 10:35 Malatya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat kararları istinaf mahkemesince bozulan sanık 6 eski pi..
Tamamı 10.6.2022

Kılıçdaroğlu'nun Danışmanına Hapis

10.06.2022 16:53 İstanbul'da, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından dosyası ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, 'FETÖ..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yöneticilerine 166 Yıl Hapis

10.06.2022 12:16 Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis ve Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalar..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

10.06.2022 10:15 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 10.6.2022

Kriptolu Dinleme Cezaları Onandı

09.06.2022 14:34 Ankara'da, devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (F..
Tamamı 9.6.2022

Dink Davasında Hapisler Onandı

08.06.2022 16:54 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetö elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6's..
Tamamı 8.6.2022

İzmir: Darbeye 60 Onama 80 Bozma

04.06.2022 20:51 İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan ve 282 sanıklı dava, dosyaları ayrılarak 2018'de hüküm verilen 137 sanığın dosyası Yargıtay'da görüşüldü.

14 Nisan'daki gelişmeye dair edinilen ..

Tamamı 4.6.2022

Yakalanan İlk Darbecinin davası

09.06.2022 09:59 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 9.6.2022

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

08.06.2022 16:40 Ankara'da, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında 'Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yok..
Tamamı 8.6.2022

Nazilli Esnaf Yapılanması davası

08.06.2022 15:32 Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli ilçesindeki esnaf yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20 Mayıs'ta Aydın 3. Ağır..

Tamamı 8.6.2022

Ordu: Yeni Yapılanmaya 17 Hapis

08.06.2022 15:20 Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 41 sanıktan 17'sine, 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.
<..

Tamamı 8.6.2022

Gülen'in İtirafları İndirim Gerekçesi

10.06.2022 11:09 Ankara'da, MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

1..

Tamamı 10.6.2022

Şike: Cezaya Onama Beraate Bozma

09.06.2022 16:51 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle örgüt mensubu 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'..
Tamamı 9.6.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
55.794.940